Trường tiểu học Nam Đào - Nam Trực - Nam Định
Untitled Document
Hôm nay là thứ Hai ngày 17/06/2019
Untitled Document
Nhà trường
   Giới thiệu
   Lịch sử phát triển
   Thi đua khen thưởng
  Các tổ chức Đoàn thể
   Hội cha mẹ học sinh
   Xã hội hoá giáo dục
   Thư viện ảnh
   Video Clip
 
Giáo viên
   Danh sách giáo viên
   Danh hiệu thi đua
 
Học sinh
   Danh sách lớp
   HS giỏi cấp tỉnh, huyện
   Tra cứu điểm khảo sát HSG
   Tra cứu điểm thi HSG
 
Liên kết Website
Thống kê
 Đang truy cập: 10 người
 Đã truy cập: 877001 lượt
    - Hôm nay: 74 lượt
    - Tuần này: 74 lượt

 

 

 
Công văn số 03-KH/LN về hoạt động bảo vệ môi trường đối với các trường TH, THCS
Đăng bởi : Vũ Viết Chiểu (18/03/2013)
Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và toàn thể nhân dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ quan và địa bàn dân cư.

 

ĐOÀN TNCS  HỒ CHÍ MNH – PHÒNG GD & Đ T

HUYỆN NAM TRỰC

***

    Số : 03 - KH/LN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Nam Trực,  ngày 11 tháng  3  năm  2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

----------------------------------------------

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Nam Trực về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XXVII và thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012-2017;

Ban thường vụ huyện đoàn, Phòng giáo dục và đào tạo huyện xây dựng kế hoạch  triển khai công  tác bảo vệ môi trường đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và toàn thể nhân dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ quan và địa bàn dân cư.

-Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 03/7/2012 của Ban thường vụ huyện ủy Nam Trực về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG:

- Tuyên truyền các văn bản Luật và dưới Luật về Bảo vệ môi trường; Luật Đa dạng sinh học; Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 03/7/2012 của Ban thường vụ huyện ủy Nam Trực về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của các xã (thị trấn) đăng ký đảm nhận một đoạn đường xanh – sạch – đẹp  gắn liền với  đơn vị mình.

- Các đoạn đường do các nhà trường đảm nhận được gắn biển đăng kí của trường đó, có chiều dài từ 500 đến 1000m gắn liền với nhà trường, được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên và trồng cây xanh bóng mát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Ban chấp hànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh  các xã (thị trấn):

        - Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn dân cư làm tốt công tác tuyên truyền cho toàn dân tích cực tham gia làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Tham mưu với Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) triệu tập hội nghị phối kết hợp với  Ban giám hiệu  của các nhà trường để triển khai kế hoạch.

- Bố trí nhân sự, phương tiện phối hợp với các trường Tiểu học và Trung học cơ sở chuẩn bị các điều kiện để đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường trên các đoạn đường đã đăng ký vào tháng Thanh niên, đảm bảo an toàn và  thu gom, chuyển rác đến nơi quy định.

-  Nộp báo cáo về cơ quan huyện đoàn các hoạt động đã triển khai thực hiện kế hoạch này trước ngày 15/4/2013.

          2. Đối với các trường Tiểu học,Trung học cơ sở trên địa bàn huyện:

- Trong các giờ học nội khóa và tiết ngoại khóa, Ban giám hiệu  các nhà trường chỉ đạo tích cực với nhiều hình thức tuyên truyền tới tất cả học sinh, phụ huynh về công tác bảo vệ mội trường trong nhà trường và địa bàn dân cư.

- Chủ động và phối kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của xã (thị trấn)  đăng ký đoạn đường xanh – sạch – đẹp gắn liền với địa bàn của nhà trường đảm bảo theo yêu cầu của nội dung kế hoạch đã đề ra.

- Bố trí chuẩn bị các điều kiện để đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường trên các đoạn đường đã đăng ký vào dịp kỉ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013), đảm bảo an toàn và thu gom, chuyển rác đến nơi quy định.

- Hàng tuần, hàng tháng tổ chức  làm vệ sinh môi trường trên các đoạn đường đã đăng ký thường xuyên đảm bảo sạch sẽ.

- Tiến hành trồng cây xanh bóng mát và chăm sóc thường xuyên các cây xanh đó trên đoạn đường đã đăng kí.

- Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở nộp báo cáo  các hoạt động đã triển khai thực hiện kế hoạch này trước ngày 15/4/2013 về Phòng GD&ĐT Nam Trực (Người nhận: Ông Trần Văn Hinh - Chuyên viên Phòng GD&ĐT)

Trên đây là Kế hoạch của Ban thường vụ huyện đoàn, Phòng giáo dục và đào tạo về tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, yêu cầu các tổ chức Đoàn cơ sở, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện căn cứ nội dung của kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình  và tổ chức  thực hiện  đảm bảo thời gian, nội dung và các yêu cầu đã đề ra./.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG

( Đã kí)

 

 

 

Vũ Tiến Duật

     TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

( Đã kí)

 

 

 

      Vũ Đức Lợi

 

 

 

Nơi nhận:

       - Thường trực HU;

- BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã (thị trấn);

- Ban giám hiệu TH;THCS;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu VP.

  Các bài viết khác:

 
Công văn Số 35/SGD&ĐT-GDTH Về việc khảo sát học sinh năm học 2017 - 2018 (18/01/2018)
 
Công văn hướng dẫn xếp ngạch đối với công chức, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức (12/07/2016)
 
Công văn số 70/PGDĐT-VP về việc nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3; Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 (11/04/2016)
 
Công văn số 254/PGDĐT-CV về việc nghỉ Tết năm 2016 (25/12/2015)
 
Công văn 176/CV-PGDĐT V/v vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ nhân đạo từ thiện năm 2013 và ủng hộ CBGVHS miền trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 (20/10/2013)
 
Công văn về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2013-2014 (20/10/2013)
 
Công văn 1130/SGD&ĐT-GDTH của Sở GD-ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2013-2014 (01/10/2013)
 
Kế hoach BDTX giáo viên năm học 2013-2014 (25/07/2013)
 
Công văn số 52/PGDĐT-VP về việc Thực hiện phòng chống đuối nước ở trẻ em năm 2013 (12/06/2013)
 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định (06/06/2013)
 
Công văn số 33/PGDĐT-VP về việc Hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ I, năm 2013 (09/05/2013)
 
Công văn số 29/PGDĐT-VP về việc nghỉ Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05. (26/04/2013)
 
Công văn số 13/PGDĐT-VP về việc tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 24/03/2013 (11/03/2013)
 
Công văn số 10/CV_CĐN về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định (11/03/2013)
 
Công văn V/v nghỉ Tết và đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết nguyên đán Qúy tỵ 2013 (25/01/2013)
 
 
 
Untitled Document
Hòm thư nội bộ
Untitled Document
Tiêu điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Bạn có thể liên hệ trực tuyến qua Yahoo Messenger
 
vietchieu
Vũ Viết Chiểu
 

 

Untitled Document
.
Bản quyền thuộc về trường tiểu học Nam Đào
Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định - ĐT: 0913.828.059
Design by Viet Chieu
.